ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm cổ yếm 3 hoa - TK3664
TK3664
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm cổ yếm 3 hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm xoè linen cổ tàu - TK3589
TK3589
220,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè linen cổ tàu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm xoè cổ yếm cutout - TK3581
TK3581
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cổ yếm cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
 Đầm xoè đan dây - TK3539
TK3539
200,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm xoè đan dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm xoè nhún ngực - TK3533  (Có kèm sẵn tag hoa cài ngay eo)
TK3533
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè nhún ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm xoè xoắn ngực cutout - TK3458
TK3458
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè xoắn ngực cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 195,000 VNĐ
Maxi hoa cổ V nhún ngực - TK3511
TK3511
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi hoa cổ V nhún ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm xoè cúp ngực - TK3527
TK3527
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cúp ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm xoè 2 dây nhún - TK3492
TK3492
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè 2 dây nhún - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm 2 dây ren kèm khoác - TK3454
TK3454
240,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 dây ren kèm khoác - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 240,000 VNĐ
Đầm Maxi Cổ Vuông - TK3447
TK3447
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm xoè 2 dây cúp ngực - TK3349
TK3349
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè 2 dây cúp ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 195,000 VNĐ