ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm cổ yếm 3 hoa - TK3664
TK3664
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm cổ yếm 3 hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm sọc lệch vai - TK3594
TK3594
165,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm sọc lệch vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Maxi caro nhún chỉ - TK3651
TK3651
135,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Maxi caro nhún chỉ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 135,000 VNĐ
Đầm xoè linen cổ tàu - TK3589
TK3589
220,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè linen cổ tàu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm xoè cổ yếm cutout - TK3581
TK3581
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cổ yếm cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm xoè trễ vai nơ - TK3558
T3558
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm xoè trễ vai nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
 Đầm xoè đan dây - TK3539
TK3539
200,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm xoè đan dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm xoè nhún ngực - TK3533  (Có kèm sẵn tag hoa cài ngay eo)
TK3533
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè nhún ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Maxi trễ vai - TK3574
TK3574
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 210,000 VNĐ
Maxi nơ nhún chỉ - TK3419
TK3419
190,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Maxi nơ nhún chỉ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm xoè xoắn ngực cutout - TK3458
TK3458
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè xoắn ngực cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 195,000 VNĐ
Maxi hoa cổ V nhún ngực - TK3511
TK3511
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi hoa cổ V nhún ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ