ĐẦM THIẾT KẾ
Maxi hoa xẻ tà - TK3479
TK3479
215,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Maxi hoa xẻ tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm sọc cột nơ - TK3467
TK3467
175,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm sọc cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 175,000 VNĐ
Maxi bèo cổ yếm - TK3386
TK3386
230,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Maxi bèo cổ yếm - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 230,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa - TK3346
TK3346
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 195,000 VNĐ
 Đầm maxi gợn bèo - TK3342
TK3342
210,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm maxi gợn bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm hoa tay bèo - TK3281
TK3281
195,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm hoa tay bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 195,000 VNĐ
Maxi 2 dây nút bọc - TK3315
TK3315
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi 2 dây nút bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm sọc cột nơ - TK3252
TK3252
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm sọc cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm hoa cổ vuông tay rút - TK3240
TK3240
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm hoa cổ vuông tay rút - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ
 Maxi lụa cột nơ - TK3087  (Có sẵn mút ngực)
TK3087
220,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Maxi lụa cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm đắp chéo cột nơ - TK3097
TK3097
240,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm đắp chéo cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 240,000 VNĐ
Đầm cúp ngực xẻ tà - TK3188
TK3188
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm cúp ngực xẻ tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 190,000 VNĐ