ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm sọc lệch vai - TK3594
TK3594
165,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm sọc lệch vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm lụa lệch vai nhún bèo - TK3196
TK3196
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm lụa lệch vai nhún bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 195,000 VNĐ
Body cổ yếm cột nơ - TK3147
TK3147
190,000 VNĐ

Size:

Mô tả: Body cổ yếm cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm body kèm áo khoác - TK3010
TK3010
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm body kèm áo khoác - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Body thun cutout - TK3078
TK3078
230,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Body thun cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 230,000 VNĐ
Đầm Tay dài xoắn ngực - TK2985
TK2985
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Tay dài xoắn ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Body thun trễ vai - TK2899
TK2899
220,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body thun trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm lệch vai kèm áo khoác - TK2887
TK2887
155,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm lệch vai kèm áo khoác - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 155,000 VNĐ
Đầm Body xếp ly xẻ tà - TK2809
TK2809
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body xếp ly xẻ tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Body Thun Tay Dài - TK2825
TK2825
230,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Thun Tay Dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 230,000 VNĐ
Đầm thun Tay dài phối trắng - TK2783
TK2783
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm thun Tay dài phối trắng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm thun 2 dây - TK2815
TK2815
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm thun 2 dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ