Hướng dẫn mua hàng
CÁCH THỨC LẤY SỈ ĐỐI VỚI KHÁCH LẤY SỈ LẦN ĐẦU - Cách 1: Lấy 5 cái 1 mẫu sẽ được tính giá sỉ. - Cách 2: Lấy 10 cái bất kì khác mẫu sẽ được tính giá sỉ (Khách lấy sỉ vui lòng không thử đồ). ĐỐI VỚI KHÁCH SỈ CỦA SHOP - Khách lấy sỉ liên tục hằng ngày lấy 1-2 sản phẩm vẫn..